Kupiškyje paminėtos Holokausto metinės

Kupiškyje paminėtos Holokausto metinės

Liepos 30 d. Kupiškyje paminėtos Holakausto Lietuvoje pradžios 80-osis metinės.

Prie Kupiškio etnografijos muziejaus susirinko „Atminties kelio 1941 – 2021“ organizatoriai ir svečiai bei Kupiškio visuomenė. Susitikimą vedė Kupiškio etnografijos muziejaus istorikė ir renginio koordinatorė Aušra Jonušytė.

Visus JAV ambasadoriaus Lietuvoje Roberto Gilchristo vardu pasveikino Linlev Wartenberg, žodį tarė ir dalyvavęs Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius Marius Janukonis, Europos parlamento narė Rasa Juknevičienė ir kiti garbingi svečiai.

Pagrindinis organizatorius – LR tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinio rėžimo nusikaltimams žmonijai tirti. Komisijos vardu pasveikino vykdančiojo direktoriaus pavaduotoja Ingrida Vilkienė.

Sveikinimo žodį tarė ir Kupiškio r. meras Dainius Bardauskas ir kiti dalyviai.

Eisena su plakatais ir vėliavomis pajudėjo link masinės žydų žudynių vietos Kupiškyje, Laisvamanių kapinėse. Dalyviai nešė gėles, žvakutes ir akmenėlius su užrašytais žuvusiųjų vardais. Ten įvykusiame minėjime buvo ištarti žuvusiųjų vardai, prisimintos šeimos ir jų istorijos.

Po eisenos dalyviai susirinko į Kupiškio etnografijos muziejaus salę, kur buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinio direktoriaus dr. Arūno Bubnio naujausia knyga „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais“

Pasveikinimo ir padėkos žodį tarė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Jūra Sigutė Jūrėnienė.

Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman savo ir Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky vardu padėkojo visiems dalyviams ir organizatoriams už tokį svarbų renginį, turintį didelę reikšmę Lietuvai. Ne tik žydų tauta prarado savo giminaičius, artimuosius ir draugus, bet ir lietuvių tauta prarado savo piliečius, didelę žydų bendruomenę. Tai būtina prisiminti ir perduoti ateities kartoms, kad ši tragedija niekada nepasikartotų jokioje tautoje ar bendruomenėje.