Panevėžio miesto žydų bendruomenė rugsėjo mėn. 25 dieną, šeštadienį laikydamiesi tradicijų, šventė SUKKOT.

SUKKOT šventė bendruomenėje

Panevėžio miesto žydų bendruomenė rugsėjo mėn. 25 dieną, šeštadienį laikydamiesi tradicijų, šventė SUKKOT.

SUKKOT – šventė, kurios metu žydai mini išsilaisvinimą iš Egipto vergijos ir kelionę iki Šventosios žemės. Šventė turi dvi prasmes: kasdieninė – derliaus ir SUKA (iš Hebrajų kalbos – palapinė), iš Egipto išėjusių protėvių laikinas bustas. Šią istoriją papasakojo žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman.

Dar SUKKOT yra susirinkimų šventė, kada visi nariai kartu džiaugiasi, linki vieni kitiems sveikatos ir džiaugsmingai praleidžia laiką, dėkoja Dievui už derlių ir laimingai praėjusius metus.

Šią iškilmingą dieną buvo pasveikintas jubiliatas, pasaulio teisuolio sūnus, PŽB narys Vidmantas Markevičius, kuriam suėjo 60 metų.

SUKKOT šventės ritualuose naudojami keturi augalai: lulav (palmės šakelė – primena stuburą), hadass (mirta – akys), arava (gluosnis – burna) ir etrog (citronas – širdis). Visi simboliai skirtingi, bet viens be kito negali, visi būtini.

Dar aiškinama, kad keturi augalai atstovauja nors ir skirtingų tipų, bet žydų asmenybes. Todėl PŽB patalpose buvo pastatyta įsivaizduojama palapinė (Suka), kad nariai pajustų žydų tradicinę atmosferą.

Šventės metu yra apdovanojami bendruomenės narių vaikai. Jiems paruošiamos saldžios vaišės bei dovanėlės. Taip tradicijos perduodamos iš kartos į kartą.