Spalio 17 d. ,  sekmadienį, nedidelė Panevėžio miesto žydų bendruomenės narių grupė su dviračiais važiavo apžiūrėti busimo maršruto, skirto Panevėžio žydų paveldo išsaugojimui.

Panevėžio žydų paveldo išsaugojimo keliu

Spalio 17 d. ,  sekmadienį, nedidelė Panevėžio miesto žydų bendruomenės narių grupė su dviračiais važiavo apžiūrėti busimo maršruto, skirto Panevėžio žydų paveldo išsaugojimui.

Unikaliu taku, vinguriuojančiu Nevėžio pakrante, gėrėdamiesi saulėta diena ir ryškiomis rudens spalvomis, bendruomenės nariai apžiūrėjo ir prisiminė prieš antrąjį pasaulinį karą gyvenusią gausią žydų bendruomenę.

Nevėžio pakrantėje buvo du malūnai priklausantys Panevėžio žydams, vienas iš jų E. Rabinovičiui. Alaus darykla, kuri priklausė Chazunams – vienai iš turtingiausių verslininkų šeimai Panevėžyje iki antrojo pasaulinio karo. Apžiūrėjo ir kitą likusį iki šių dienų žydų paveldą.