Su giliu liūdesiu pranešame, kad lapkričio 29 dieną, po ilgos ir sunkios ligos mirė ilgametis Panevėžio miesto žydų bendruomenės valdybos narys Genadijus Šteimanas.

Netektis…

Su giliu liūdesiu pranešame, kad lapkričio 29 dieną, po ilgos ir sunkios ligos mirė ilgametis Panevėžio miesto žydų bendruomenės valdybos narys Genadijus Šteimanas.

Mūsų prisiminimuose Genadijus visada išliks kaip puikus, besirūpinantis šeima bei dėmesingas bendruomenės nariams žmogus.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Atsisveikinimas su velioniu – 2021 m. gruodžio 1 d. Nuo 10 val. Iki 14 val.

GRAUDUVOS LAIDOJIMO NAMUOSE

(Basanavičiaus g. 75, prie Ramygalos g. Panevėžio kapinių)

Panevėžio žydų bendruomenė.