Chanuka – viena svarbiausių kasmetinių žydų švenčių. Ši šventė trunka net aštuonias dienas.

Panevėžyje kaip ir visame pasaulyje prasidėjo Chanukos šventė.

Chanuka – viena svarbiausių kasmetinių žydų švenčių. Ši šventė trunka net aštuonias dienas.

Švęsdami Chanuką žydai prisimena kadaise Jeruzalėje žydų tautai įvykusį stebuklą. Tuomet tauta laimėjo kovą prieš Izraelį valdžiusius valdovus iš Seleukidų imperijos, kurie draudė žydams laikytis tradicinių papročių. Seleukidai išniekino Jeruzalės šventyklą – svarbiausią žydų šventovę. Seleukidų karalius Antiochas prieš Jeruzalės šventyklos įėjimą pastatė savo statulą ir bandė priversti žydus prieš ją lenktis, taip pat šventykloje pastatė altorių Dzeusui ir joje skerdė kiaules.

Bet žydai nepakluso. Prasidėjo vadinamasis makabiejų sukilimas. Makabiejai buvo nedidelė žydų grupė, kurie svetimšaliams valdovams priešinosi jėga. Trejus metus trukęs pasipriešinimas buvo pergalingas – svetimšaliai buvo išvyti. Tai įvyko 165 m. pr. Kr. Pasak žydų tradicijos, prieš pasitraukdami seleukidai dar labiau suniokojo ir išniekino Jeruzalės šventyklą. Jie išliejo beveik visą ten buvusį aliejų, skirtą įžiebti šventyklos žvakei – menorai.

Įžengę į šventyklą makabiejai ją sutvarkė ir išvalė. Šventyklos atšventinimo proga nutarta surengti šviesų šventę – Chanuką. Bet pradėję ruoštis šventei makabiejai rado tik vieną neišniekintą aliejaus indą su Vyriausiojo šventiko antspaudu. Pagal žydų tradiciją, tik toks aliejus galėjo būti deginamas šventykloje. Šio aliejaus užtekti turėjo tik vienai dienai. Naujas aliejus galėjo būti atgabentas tik po aštuonių dienų. Vis dėlto šventyklos žvakė buvo uždegta.

Ir įvyko stebuklas – šventyklos menora degė aštuonias dienas. Todėl Chanukos šventė ir yra švenčiama aštuonias dienas. Ir yra siejama su šviesa. Pagal Talmudą Chanuka yra Dievo padaryto stebuklo simbolis, šią dieną akcentuojama ne karinės pergalės, bet judaizmo dvasios pergalės reikšmė. Žodis Chanuka hebrajų kalba reiškia „atnaujinimas“.
Bendruomenės patalpose susirinkę svečiai ir bendruomenės nariai uždegė Pirmąją chanukos žvakę. Pagal žydų tradicijas šventė prasidėjo dainomis ir šokiais.

Taip ir Panevėžio žydų bendruomenėje, nežiūrint į siaučiančią pandemiją, pirmą dieną skaitėme tris maldas ir uždegėme pirmą šventinę žvakę. Buvo skaitomi sveikinimai nuo mūsų draugų, kolegų, JE Izraelio ambasadoriaus Yossi Levy sveikinimas su Chanukos švente, kuriame jis palinkėjo šviesos bei laimės visų mūsų širdyse. Taip pat ambasadorius persiuntė JE Izraelio Prezidento Isaaco Herzog video sveikinimą. Buvo išklausytas ir Lietuvos žydų ( Litvaku) bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky sveikinimas. Prie šventinio stalo vaikams ir senjorams buvo įteiktos dovanėlės ir šventiniai paketai. Gera šventinė nuotaika suteikė vilties ir džiaugsmo mums bei tikėjimo šviečia ateitimi.