2022 metų liepos 24 dienos popietę į Panevėžio žydų bendruomenę rinkosi nariai, partneriai, savanoriai ir bičiuliai į jubiliejinį minėjimą, skirtą pažymėti PŽB veiklos 30-metį.

Panevėžio žydų bendruomenei – 30

2022 metų liepos 24 dienos popietę į Panevėžio žydų bendruomenę rinkosi nariai, partneriai, savanoriai ir bičiuliai į jubiliejinį minėjimą, skirtą pažymėti PŽB veiklos 30-metį.

Pirmininkas Gennady Kofman prie šventinio stalo savo pranešime pasveikino ir padėkojo bendruomenės aktyvą puoselėjant žydų tradicijas, saugant žydų paveldą ir akcentavo rėmėjus, partnerius už jų įnašą plečiant bendruomenės veiklą. Priminė bendruomenės įsteigimo aplinkybes, pagerbė pirmąjį bendruomenės pirmininką žurnalistą Anatolijų Fainbliumą (1920 – 2001) ir kitus asmenis. Nuoširdžiai sveikino Pasaulio teisuolio Jono Markevičiaus dukrą Janiną ir sūnų Vidmantą, kurie prisideda prie bendruomenės sklaidos visuomenėje. Papasakojo apie kiekvieną aktyvų bendruomenės narį. Padėkojo bendruomenės valdybos nariams Jurijui Grafman ir jo žmonai Svetlanai (šiais metais jiems sukako po 50 m). Išreiškė didelę padėką Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenei ir jos pirmininkei Fainai Kukliansky. Taip sutapo, kad šios vasaros – liepos mėnesį 11 bendruomenės narių šventė gimtadienius ir jubiliejus. Jurijus Grafman, Svetlana Grafman, Žana Narevič, Janina Kelmienė ir Gennadij Kofman šventė jubiliejus. Visiems jubiliatams įteiktos dovanos ir gėlės.

Gennady Kofman priminė visiems dalyviams 20 metų istoriją, bendruomenės veiklą.

1991 metų liepos 08 d. buvo atkurta Panevėžio žydų bendruomenė, įregistruoti žydų bendruomenės įstatai Panevėžio miesto savivaldybėje. Iškelti tikslai ir įsipareigojimai: ,,Kelti narių tautinę savimonę, kultūrinį lygį, dvasingumą, savo veikloje vadovautis dalykiškumu, nuoširdumu, bendradarbiauti su įvairiomis demokratinėmis organizacijomis, kitomis religinėmis konfesijomis“ ir kt. Šių nuostatų laikomasi iki šių dienų, nežiūrint į tai, kad dėl politinių aplinkybių daugelis žydų pasitraukė į Izraelį, dalis narių iškeliavo į Amžinybę.

2001 metų pavasarį mirus pirmininkui A. Fainbliumui, vadovauti bendruomenei stojo Gennady Kofman. Pradžia darbo buvo sunki: ,,Nebuvo tikslaus Panevėžio mieste ir rajone gyvenančių žydų sąrašo, teko žmones telkti į skaitlingą bendruomenę, dėti pastangas, kad jie pasijustų žydais – pradėtų laikytis žydų tradicijų, papročių ir tai perduotų vaikams ir vaikaičiams. Reikėjo atkurti žydų kultūrinį, dvasinį paveldą ir kt. Darbą teko pradėti nuo nulio“ (J.V. Čiplytė. Interviu, 2009, p. 116).

A. Fainbliumo ir Gennady Kofmano iniciatyva buvo užmegzti ryšiai su Panevėžio 15-aja vidurine mokykla – ,,Vyturio“ vidurine mokykla (dabar ,,Vyturio“ progimnazija), kas ilgainiui peraugo į naują veiklą – Tolerancijos klubo veiklą apimančią miesto švietimo įstaigas.

Pirmininko ir valdybos narių iniciatyva Panevėžio mieste buvo atidengtos atminimo lentos, pastatytas memorialas senosiose žydų kapinėse ,,Liūdinti žydų motina“, paminklas ,,Geto vartai“ (skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša) ir įamžinta-pakabinta memorialine lenta ant Sinagogos Chevra Tora, Valančio g. 4., atidengta memorialinė lenta garsiam liaudies žydų artistui Benjaminui Zuskinui, memorialinė lenta garsiam Panevėžio Ješyvos įkūrėjui rabinui Josifui Kachanemanui, įamžinta memorialinė lenta ant buvusios žydų ligoninės Abraomui Merui, atidengta stela Pasaulio Teisuolei Marijai Rusteikaitei, atidengtos memorialines lentos Ramygaloje, Raguvoje, Krekenavoje, Pasvalyje, Kupiškyje ir kt.

2014 metais Panevėžyje buvo atidaryta stela paminėti Amerikos Žydų Labdaros organizacijos (JOINT) 100 metų veiklos Panevėžyje ir Lietuvoje.

Paskutinius 20 metų Panevėžio m. žydų bendruomenė gauna paramą iš Lietuvos žydų(Litvakų) bendruomenės socialinėms programoms, žydų šventėms ir ūkinėms išlaidoms.

Panevėžio žydų bendruomenės valdybos ir partnerių dėka bendruomenės patalpose, Ramygalos g 18, buvo įkurta ir veikia foto ir atminties ekspozicija – tarsi mažasis muziejus, biblioteka, didelis archyvas ir turi internetinį puslapį.

Apie tolimesnę bendruomenės veiklą pirmininkas G. Kofman sako, kad jo pagrindinis tikslas šis: ,,Išsaugoti holokausto atminimą, dalyvauti švietimo ir kitose kultūros programose, aiškinti holokausto tragediją jaunimui ir kitų tautinių mažumų atstovams, skirti dėmesį žydų vaikų ir jaunimo auklėjimui, ugdymui, remti tradicinio žydų gailestingumo ir labdaros atgimimą, tęsti programas ,,Vaikai skurde“, „SOS“ programa ir kt.“.

Bendruomenės veiklos 30-ojo gimtadienio proga, žodinės padėkos ir dovanos buvo įteiktos nusipelniusiems bendruomenėms nariams ir partneriams.

Joana Viga Čiplytė. Panevėžys, 2022 07 26