Gyvenimas nestovi vietoje. Panevėžio žydų bendruomenė gyvena aktyvų gyvenimą, džiaugiasi sėkmėmis, švenčia ir yra aktyvi savo narių dėka.

Panevėžio žydų bendruomenės kasdienybė

Gyvenimas nestovi vietoje. Panevėžio žydų bendruomenė gyvena aktyvų gyvenimą, džiaugiasi sėkmėmis, švenčia ir yra aktyvi savo narių dėka.

Kiekvieną mėnesį Panevėžio žydų bendruomenė švenčia savo narių gimtadienius ir su dovanomis sveikina jubiliatus.

Liepos ir rugpjūčio mėnesį sveikiname Diana Narevič ir Rimantą Rimkų, Juriju ir Svetlana Grafman su gražiu jubiliejumi.

Sprendžiame socialines problemas: skirta parama Timūrui Jurovickiui, atsižvelgiant į sunkią finansinę padėtį.

Nežiūrint ,kad vasara, daug kas atostogauja , vyksta kultūriniai ir sportiniai renginiai, dalyvaujame Panevėžio rajono renginiuose, skautų veikloje.

Vasaros metu sulaukiame daug svečių iš užsienio, kuriems rūpi jų šeimų istorijos.

Iš Vilniaus, atlydėtas gido, atvyko Viljamas Žitkauskas. Prie arbatos puodelio svečiai papasakojo apie savo palikuonis, jų šaknys prasidėjo Lietuvoje XXa.pradžioje.

Viena iš naujų istorijų: Isaak Frame ir Navais šeimos emigravo į Pietų Afrikos Respubliką, vėliau apie 1900-1910 m. visi skirtingais keliais emigravo į Kanadą, Izraelį, Angliją, Kiniją. Dabar jie atvažiavo į Lietuvą susipažinti į buvusiu žydų miesteliu, kur gyveno jų protėviai

Malonioje aplinkoje PŽB pirmininkas Gennady Kofman svečiams papasakojo tarpukario laikotarpiu Panevėžyje gyvenusią žydų bendruomenę, parodė dokumentinį filmą 1932 m, atsakė į svečių užduotus klausimus.

Su dideliu susidomėjimu svečiai apžiūrėjo Panevėžio žydų bendruomenės foto ekspoziciją „Panevėžio žydų istorijos fragmentai“ .

Svečiai iš Bialostoko, Lenkijos žydai , užsuko į Panevėžį irgi vedini savo prosenelių istorijos, norintys kuo daugiau sužinoti apie savo šeimų praeitį. Apžiūrėjo bendruomenėje nuotraukų archyvus, Panevėžio žydų prieškarinius pastatus, įamžintus nuotraukose.

Džiaugėsi, kad Panevėžio žydų bendruomenė išskirtinai daug turi išsaugojusi tiek neįkainuojamos informacijos.

Emanuelis Madricki su savo kolegomis Timotei Rabinek, Miroslov Szvt Belaktion ir Žaneta Tvitenberg pareiškė didžiulį norą bendradarbiauti, keistis informacija. Juos domina mūsų bendruomenės jaunimas, skautai. Turi pasiūlymų bendriems projektams ir veiklai su jaunimu.

Susitikimų pabaigoje svečiai nuoširdžiai dėkojo bendruomenės pirmininkui už svetingumą, jiems labai vertingą istorinę informaciją, ir už dovanas – macą. Palinkėjo Panevėžio žydų bendruomenei kuo geriausios kloties.

Džiugi naujiena : bendruomenės nariai Nora ir Tomas Jankauskai sulaukė trečio sūnelio Areto, ta proga Panevėžio žydų bendruomenė sveikina jaunąją šeimą ir močiutę Vandą Klug. Linkime jiems visiems būti sveikiems ir laimingiems.