Tolerancijos pamoka jauniesiems panevėžiečiams

2023 m. vasario 1d. Panevėžio miesto žydų bendruomenė surengė tolerancijos pamoką, kurioje dalyvavo Panevėžio 5-osios gimnazijos II a klasės mokiniai su mokytoja Beata Viederiene.

Pamokos metu buvo diskutuojama, kaip skatinti toleranciją tarp skirtingų tautybių žmonių.

Paraleliai su edukacinėmis pamokomis, kurios vyksta pagal programą jau 16 metų iš eilės, kartu su mokiniais nagrinėjama Holokausto istorija. Pagal projekto planą šie užsiėmimai vyksta vyresnių klasių moksleiviams, gimnazistams.

Panevėžio 5-oje gimnazijoje veikia tolerancijos centras, kuriam vadovauja istorijos mokytoja Beata Viederienė. Jau tapo tradicija demonstruoti vyresnių klasių moksleivių pieštus plakatus Panevėžio miesto visuomenės apžiūrai, kad jie galėtų susipažinti ne tik su meniniu plakato apiforminimu, bet ir tragiška Lietuvos žydų tema Holokausto metu.

Panevėžio 5-oji gimnazija, tai viena iš lyderių Holokausto temos atskleidėjų moksleivių tarpe – džiugu, kad mokiniams svarbi ši tema ir jai jie nėra abejingi. Holokausto pažinimas yra aktualus ne tik moksline, bet ir bendra edukacine prasme. Turime kuo geriau pažinti šį reiškinį, kad ateityje to išvengtume ir jis nepasikartotų, – pasakė Gennady Kofman. Jis dėkojo pasaulio tautų teisuoliams už ištiestas pagalbos rankas, kurios gelbėjo žydus Holokausto metu.

Jaunimas susidomėjęs apžiūrinėjo bendruomenės patalpose eksponuojamą fotografijų parodą, kuri mena prieškarinį Panevėžio žydų gyvenimą. PŽB pirmininkas Gennady Kofman papasakojo mokiniams Panevėžio žydų istoriją, išlikusias žydų tradicijas, papročius, jų aukštą religinį išsilavinimą. Pirmininkas supažindino moksleivius su šiandienine žydų bendruomenės veikla, vykdomais projektais, renginiais, kurių tikslas suartinti žydų ir lietuvių tautas.

Moksleiviai buvo dėkingi už tokį išsamų pasakojimą, ir dėkojo miesto žydų bendruomenės nariams bei palinkėjo sėkmės puoselėjant žydų tautos tradicijas.