Gegužės 9-oji – Pergalės diena

Antro pasaulinio karo metais antihitlerinės armijos koalicijoje Europoje, Š. Afrikoje, Azijoje ir Tykiajame vandenyne, ant žemės, jūroje ir ore kovojo 1,5 mln. žydų karių.

Raudonosios Armijos gretose kariavo 500 tūkstančiai žydų, 200 tūkst. iš jų žuvo.

Parašyta daug knygų, straipsnių, sukurta daug meninių ir dokumentinių filmų apie žydų istoriją Antro pasaulinio karo metais. Tik Jadvašem muziejuje (Izraelyje), surinkti didžiuliai dokumentų archyvai, pasakojantys apie šį tragišką periodą.

Tai kas mus kiekvienais metais verčia prisiminti praėjusio karo temas? Reikia daryti viską, kad tai nepasikartotų. Likimas kiekvieno žydo, gyvenusio šioj žemėj ir sunaikinto konclageryje, yra istorija savo šeimai, giminaičiams, pergyvenusiems Holokaustą, evakuotiems ir palikusiems savo namus. Mes negalime leisti sau to užmiršti, todėl kad visa tai yra nepraeinantis skausmas mūsų širdyse.

Šiemet mes minime jau 67-ąsias Pergalės dienos prie nacizmą metines. Nacizmas – tai maras, kuris norėjo pasiglemžti visą Europą, o žydus – pirmoj eilėj. Tai ar galima užmiršti sušaudytus jaunus žydus, nepilnamečius, vaikus, vien už tai, kad jie gyveno?

Šias mintis galima keisti nepriklausomai nuo autoriaus išsilavinimo, bet visi skaitantys šias eilutes puikiai supranta apie ką kalbama.

Panevėžio m. žydai 2012 m. gegužės 9 dieną organizavo Pergalės dienos minėjimą. Jei nebūtų pergalės – nebūtų žydų. Štai ir šį kartą pradėjome ruoštis šventei: tvarkėme paminklą „Geto vartai“ ir memorialą „Liūdinti žydų motina“, kuris buvo išniekintas vandalų. Kas gi be mūsų tai padarys? Kas gi uždegs žvakutę ir padės gėlių žuvusiems atminti? Kas gi primins istorijos pamokas? Tai mūsų pareiga.

Iškilmingai padėti krepšeliai Andrijanovo kapinėse, kuriuose dalyvavo miesto gyventojai ir miesto svečiai, Rusijos ambasados atstovas, miesto ir rajono administracijos atstovai.

Neįkainojamas motinų skausmas, kurių sūnūs žuvo už Lietuvos išlaisvinimą nuo fašizmo. Ar galima nusakyti žmonų, mamų, seserų skausmą, nesulaukusių savo vyrų, vaikų, brolių Rusijoje, Gruzijoje, Ukrainoje ir kitose TSRS šalyse.

Atminimas apie žuvusius ir nukankintus yra mūsų gyvenančių dabar dėkingumas. Šventinis susitikimas su veteranais Panevėžio žydų bendruomenės patalpose spinduliavo šiluma ir dėkingumu likusiems gyviems veteranams. Karo prisiminimais dalinosi Leon Kurtanidze, jo šiluma ir atvirumas, draugiškumas sužavėjo bendruomenės narius. Mes tikimės, kad Pergalės dienos 70-metį sutiksime kartu.