M. Karkos pagrindinės mokyklos TUC klubo mokinių pirmasis vizitas PŽB

2013 m. spalio 8 d. Panevėžio miesto žydų bndruomenės patalpose lankėsi mokiniai iš Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos.

Rožyno pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Genutė Žilytė, kartu su PŽB jau dešimtmetį vykdo bendrus projektus ir šviečia jaunimą, ugdo jų toleranciją. Genutė Žilytė bendradarbiaudama su M. Karkos pagrindinės mokyklos direktoriumi Alfredu Paberžiu, jo vadovaujamoje mokykloje įkūrė antrą Tolerancijos ugdymo centrą. Pirmasis apsilankymas mokiniams paliko didelį įspūdį. Jaunimas susidomėjęs apžiūrinėjo bendruomenės patalpose eksponuojamą fotografijų parodą, kuri mena prieškarinį Panevėžio žydų gyvenimą. PŽB pirmininkas Gennady Kofman papasakojo mokiniams Panevėžio žydų istoriją, išlikusias žydų tradicijas, papročius, jų aukštą religinį išsilavinimą, buvo paliesta ir Holokausto tema, nagrinėjamos šios tragedijos priežastys, žiaurios pasėkmės ir tolerantiškumo svarba, kad tokie baisūs dalykai nepasikartotų. Pirmininkas supažindino mokinius su šiandienine žydų bendruomenės veikla, vykdomais projektais, renginiais, kurių tikslas suartinti žydų ir lietuvių tautas.

Mokiniams buvo įdomu išgirsti tą pačią dieną PŽB apsilankiusių svečių iš JAV šeimos istoriją. Joan Shulman Ominsky atvyko į Lietuvą su savo vyru iš Kalifornijos. Ji papasakojo, kad jos proseneliai gyveno Panevėžyje ir yra čia palaidoti. Prieš karą, apie 1900-1910 m. jos seneliai ir kiti giminaičiai paliko Panevėžį ir išvyko į JAV ir Pietų Afrikos Respubliką.

Svečiai džiaugėsi aplankę Panevėžį, susipažinę su miesto iš kurio yra kilę Joan protėviai istorija. Kalbėjo, kad labai vertina bendruomenės pastangas siekiant supažindinant jaunąją kartą su žydų istorija ir palinkėjo sėkmės puoselėjant žydų tautos tradicijas ir ugdant žmonių toleranciją ir pagarbą vienas kitam.