Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena

2014 m. sausio 27 d. PŽB nariai kartu su svečiais – Panevėžio m. meru Vitalijumi Satkevičiumi, Panevėžio m. tarybos nariais Galina Kuzmiene, Alfonsu Petrausku, taip pat mokiniais iš Saulėtekio progimnazijos ir kt. mokyklų, susirinko buvusiose senosiose žydų kapinėse, prie memorialo „Liūdinti žydų motina“ , paminėti Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną.

Renginį pradėjo PŽB pavaduotojas Jurijus Smirnovas. Jis papasakojo apie holokausto metus – 1933-1945 – uosius. Žodį tarė Panevėžio m. meras Vitalijus Satkevičius. Jis kalbėjo, kad holokaustas – baisi tragedija, nutikusi su žydų tauta, niekada neturėtų pasikartoti nei su viena tauta. Panevėžio m. tarybos narys Alfonsas Petrauskas savo kalboje pasmerkė bet kokį rasizmą, nacizmą ir antisemitizmą. Prie paminklo padėję vainikus, gėlės ir uždegę žvakes, minėjimo dalyviai patraukė prie memorialo „Geto vartai“. Ten taip pat pagerbiant holokausto aukas, buvo padėti vainikai ir uždegtos žvakės.

Vėliau, dalis minėjimo dalyvių išvyko į Rožyno progimnaziją, kur dalyvavo jau tradicija tapusioje, mokinių projektinių darbų konferencijoje „Holokausto istoriją pasakoja vaikai“, skirtoje paminėti Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Rožyno progimnazijos tolerancijos centro mokiniai šiam renginiui ruošia prezentacijas, skirtas Žydų kultūros paveldo istorijai, pristato holokausto istorijos muziejus Lietuvoje ir užsienyje. Šiame renginyje visada maloniai dalyvauja Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai. Šiemet prie Rožyno progimnazijos prisijungė ir Panevėžio M. Karkos pagrindinės mokyklos Tolerancijos centras. Abiems Tolerancijos centrams vadovauja mokytoja Genutė Žilytė.

PŽB pirmininkas Gennady Kofman tą dieną dalyvavo Radviliškyje surengtoje Kūrybinių darbų konferencijoje, skirtoje paminėti Tarptautinę Holokausto aukų atminties dieną. Konferencija parengę Tarptautine Komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimas Lietuvoje įvertinti ir Radviliškio Vaižganto progimnazijos Tolerancijos ugdimo centras. Buvo pristatyti mokinių darbai iš 17 Lietuvos gimnazijos ir mokyklų.

Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo Tarptautinės komisijos vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas. Jis džiaugėsi gražia tradicija Radviliškyje surengti konferenciją, kurioje susirenka mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai iš įvairių Lietuvos mokymo įstaigų. Jis kalbėjo, kad Holokausto aukomis tapo didžioji dalis Lietuvos žydų bendruomenės ir mes turime pamąstyti kokiu kampu prieiti prie šios tragiškos temos, kad nuolat ją prisimintume ir įvertintume istorijos faktus, kurie lėmė šią tragediją. Holokaustas – visą Lietuvą apimanti tragediją, nėra tokio regiono, netgi miestelio, kuris nepajautė šio siaubo pasekmių. Pabaigoje R. Račinskas padėkojo visiems konferencijoje dalyvavusiems, kurių šiais metais buvo daugiau nei 200 atstovų.

Po to kalbėjo Radviliškio raj. savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis. Jis pabrėžė, kad Radviliškis ir jo kraštas per Holokaustą prarado daug talentingų ir darbščių žmonių. Taip pat minėjo, kad bendradarbiaudami su Šiaulių apskr. žydų bendruomene, rūpinasi žydų masinių žudynių vietomis, jų išsaugojimu Radviliškyje.

Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Morisas Šteinas visiems dalyviams priminė Holokausto istoriją, 6 mln. nužudytų žydų. Supažindino su Šiaulių bendruomenės ir TUC bendra veikla.

Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman padėkojo LŽB pirmininkės vardu Fainos Kukliansky, konferencijos rengėjams už puikų darbą, taip pat visiems susirinkusiems už dalyvavimą, pabrėžė šio renginio svarbą ir reikšmę Lietuvai. Juk tokiais renginiais mes auklėjame jaunąją kartą, kad jie išaugtų tolerantiškais ir kultūringais žmonėmis. Gennady Kofman įteikė kiekvienam konferencijos dalyviui simbolinę atminimo dovaną – ženkliuką su Dovydo žvaigžde ir žydišką 5774 m. kalendorių.

Renginio metu buvo pristatytos mokytojų ir mokinių sukurtos kompozicijos, skirtos atminti holokausto temai. Visi konferencijos dalyviai buvo nustebinti holokausto metų istorijos kompozicijų rimtumu, kurias sukūrė Tolerancijos centro moksleiviai. Konferencijos metu vyko konkursas, kuriame mokiniai suskirstyti į darbo grupes, piešė plakatus tema „Vilniaus geto afiša“. Tarptautinės komisijos vyr. specialistė Ingrida Vilkienė ir Radviliškio Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Rita Juškevičienė įvertinusios darbus išrinko nugalėtoją. O Ronaldas Račinskas tarė, kad nugalėjo visi dalyviai ir įteikė visiems konkurso dalyviams diplomus ir dovanėles.

Visi renginio dalyviai džiaugėsi, kad Radviliškio progimnazijoje, vadovaujamoje Ritos Juškevičienės, tęsiama puiki tradicija, ir šiemet taip pat pavyko sėkmingai ir produktyviai surengti konferenciją holokausto istorijai paminėti.

Pabaigoje Ronaldas Račinskas padėkojo visiems dalyvavusiems ir pasakė, kad visi laimėjo dalyvaudami šioje konferencijoje. Visi gavo daug istorinių žinių. Jis paskelbė, kad šiais metais konferencijos laimėtojos- dvi grupės, apsilankys Vilniuje, kur jiems bus surengta istorinė ekskursija po Lietuvos sostinę.