Darydami prasmingus darbus mes tampame geresni

2014 m. balandžio 24 d. Panevėžio Rožyno progimnazija suorganizavo piešinių ir plakatų konkursą holokausto tema: Tiltas tarp praeities į ateitį.

Pusę metų mokiniai ir jų vadovė, progimnazijos istorijos mokytoja Genutė Žilytė piešė plakatus, holokausto tragedijos tema. Į plakatų ir piešinių parodos atidarymą buvo pakviesti Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai. Parodos tema pasirinkta neatsitiktinai, o tam, kad sužinoti daugiau apie žydų tradicijas ir istoriją, tragišką likimą, kurio ne visiems Lietuvoje gyvenusiems žydams pavyko išvengti.

Daugiau nei 40 darbų buvo pristatyti per parodą, kurią atidarė Rožyno progimnazijos direktorė Aida Adiklienė. Direktorė pasakė, kad malonu bendrauti ir mokyti tolerancijos ir kultūros tokią imlią, kūrybišką jaunimo kartą. Ji padėkojo visiems dalyviams, taip pat ir PŽB nariams kaip pagrindiniams šio projekto vykdymo partneriams.

Istorijos mokytoja ir Tolerancijos ugdymo centro (TUC) vadovė G. Žilytė per parodos pristatymą pasakė, kad šis projektas vykdomas jau ketvirtus metus. Jaunimas su džiaugsmu ir entuziazmu kuria plakatus ir rengia ekspoziciją, kuri kaip ir ankstesnioji, kuri buvo padovanoto Lietuvos žydų bendruomenei 2013 m., bus eksponuojama ne tik gimnazijoje, bet ir mieste ir kitose Lietuvos kultūros įstaigose.

Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman padėkojo jaunimui ir progimnazijos direktorei A. Adiklinei ir istorijos mokytojai, TUC vadovei G. Žilytei už gerą moksleivių auklėjimą ir pabrėžė, kad jų prasmingi darbai yra istoriniai faktai, iš kurių turi paimti pavyzdį jaunimas, kitos mokyklos. Rožyno progimnazija yra lyderis Panevėžio apskrityje propaguojant taiką ir toleranciją tarp įvairių tautybių žmonių. PŽB pirmininko pavaduotojas Jurij Raak Smirnov, mokyklai įteikė dovanas – šventinius macus (žydų duona), kurie susiję, su tik ką praėjusia Pesach švente ir knygeles apie Jeruzalę.

Panevėžio švietimo skyriaus Vyriausioji ugdymo įstaigų specialistė Audronė Bagdanskienė padėkojo mokyklai ir mokiniams, kad jiems pavyko sukurti tokią šaunią parodą, susijusią su holokausto tema. Pabrėžė apie šių darbų reikšmę.

Rožyno progimnazijos direktorė Aida Adiklinė ir mokytoja Genutė Žilienė, ir švietimo skyriaus atstovė Audronė Bagdanskienė įteikė padėkos raštus visiems konkurso dalyviams.