Izraelio nepriklausomybės minėjimas

Izraelio ambasada gegužės 20 d. suorganizavo minėjimą, skirtą paminėti 66-ąsias Izraelio nepriklausomybės metines.

Svečius viešbutyje Crown Plaza sutiko Izraelio ambasadorė Latvijoje ir Lietuvoje Jos Ekscelencija Hagit Ben – Yaakov bei pirmoji ambasados sekretorė Anna Keinan ir kiti ambasados darbuotojai.

Ambasadorė, sveikindama visus su šia švente, pasidžiaugė Izraelio vystimųsi, pažengusia šalies medicina. Ponia Hagit Ben – Yaakov pabrėžė, kad Izraelio valstybė Lietuvoje daug dėmesio skiria medicinos, kultūros sritims, siekia plėtoti tarpusavio ryšius. Ambasadorė paminėjo, kad aplink Izraelį yra vien arabų šalys, bet Izraelis su dauguma valstybių stengiasi palaikyti gerus santykius, kartu sprendžia politinius ir ekonominius klausimus. Šventėje dalyvavusieji kartu sugiedojo Izraelio ir Lietuvos himnus.

Susirinkusiems, atšvęsti 66-ąsias nepriklausomybės metines, savo programą parodė Vilniaus Sholomo Aleichemo progimnazijos mokiniai. Furšeto metu, visi pakėlė taures už Izraelio nepriklausomybę.

Prisiminimui Izraelio ambasadorė Latvijoje ir Lietuvoje Hagit Ben – Yaakov nusifotografavo su į šventę atvykusiais Panevėžio žydų bendruomenės pirmininku Gennady Kofman ir valdybos nariu Aleksandru Zarieckij.

Tikimės, kad Izraelio nepriklausomybės metines minėsime dar daug daug metų.