Kad mūsų palikuonys niekada neužmirštų apie tai, kad nedaugeliui pasisekė išgyventi

2014 m. rugpjūčio 16 d. lėktuvas su Lietuvos mokytojais ir švietimo darbuotojais nusileido Tel – Avivo oro uoste. Dalyvauti šioje stažuotėje dalyvius pakvietė Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas  ir vadovo pavaduotoja, švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė.

Vasaros seminarai Lietuvos mokytojams ir švietimo darbuotojams vyksta pagal Yad Vashem ir Tarptautinės Komisijos bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą 2002 metais ir šis bendras projektas  įgyvendinamas jau dvylika metų. Seminaras – stažuotė Lietuvos atstovams vyko Tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje, Yad Vasheme,  kuri yra didžiulio Yad Vashem komplekso dalis, esančio ant Atminimo (Har Azikaron) kalno, Jeruzalėje. Lietuvos švietimo darbuotojams buvo specialiai paruošta programa: profesionalūs dėstytojai skaitė paskaitas apie žydų tautos gyvenimą diasporoje iki Holokausto, nagrinėjo Holokausto istoriją ir jo pasekmes po Antrojo pasaulinio karo. Vyko susitikimas su Holokausto liudininkais, kurie papasakojo savo gyvenimo istoriją ir išgyvenimus. Tokie projektai kaip šis, bendromis jėgomis sukurtas Yad Vashem institucijos ir Tarptautinės komisijos, yra viena iš pagrindinių investicijų į Lietuvos ateitį, mokant jaunimą istorijos, tolerancijos ir gebėjimą pažinti kitą kultūrą.

Yad Vashem institucija įkurta 1953 metais, Kneseto nutarimu (Knesetas – Izraelio parlamentas). Yad Vashem kompleksą sudaro ne tik tarptautinė studijų apie Holokaustą mokykla, bet ir didžiulis archyvas su dirbančiais istorikais bei muziejus, pristatantis Holokausto istoriją. Tarptautinė studijų apie Holokaustą mokykla pradėjo veikti prieš 13 metų.

Visas vienuolika stažuotės dienų, praleistų Izraelyje,  mus lydėjo Yad Vashem mokyklos, tarptautinių seminarų programos koordinatorius Frederik Dračinsky ir grupės vadovė Ingrida Vilkienė. Seminaro programa buvo įvairi: paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos.

Būtina paminėti, kad šioje stažuotėje viskas buvo organizuota puikiai: ir seminaro programa, ir transportas, ir apgyvendinimas ir net kultūrinė programa, supažindinanti su Izraelio valstybės istorija. Kad visą tai įvyktų, buvo įdėtas milžiniškas ir sunkus Tarptautinės komisijos sekretoriato darbuotojų ir Yad Vashem institucijos atstovų darbas.

Galima susipažinti su Yad Vashem institucija naršant internete, paskaityti knygose, publikacijose, bet visai kitaip yra pačiam išgirsti Yad Vashemo mokslininkus ir savo akimis pamatyti surinktus archyvus, susipažinti su didžiuliu muziejumi– visa tai keičia žmogaus suvokimą, požiūrį į gyvenimą, žmogus pradeda kitaip suprasti Holokausto tragediją. Ten esant, rodos, pats išgyveni visą Holokausto siaubą.

Seminaro Lietuvos atstovams programoje buvo numatytos ir pažintinės ekskursijos po Jeruzalę. Jau pirmą rytą,  Izraelio Turizmo ministerijos atstovė, gidė Roza Zlatopolskaja, mums surengė pažintinę ekskursiją po Jeruzalės senamiestį. Izraelio sostinėje mus žavėjo viskas – aplinka, architektūra, vietiniai gyventojai, nenutrūkstami turistų srautai. Bet pagrindinis mūsų grupės tikslas buvo – sužinoti žydų tautos istoriją.

Po ekskursijos Jeruzalės senamiestyje, prasidėjo mūsų pažintis su Yad Vashem kompleksu – su seminaro koordinatoriumi Frederiku Dračinsky dalyvavome pažintinėje ekskursijoje „Bendruomenių slėnyje. Per keletą valandų visa mūsų grupė praėjo ir pamatė visus Europos miestus ir miestelius, kur iki Antrojo pasaulinio karo gyveno žydų bendruomenės. Miestų ir miestelių pavadinimai iškalti akmenyse. Ten, kur gyveno didelės žydų bendruomenės, tokios kaip  Varšuvoje, Vilniuje – akmenyse iškalti  pavadinimai didelėmis raidėmis, o ten, kur buvo mažesnės bendruomenės – miestelių pavadinimai („štetl) išrašyti mažesnėmis raidėmis. Taip, po atviru dangumi, sukurtas prieškarinis Europos žydų bendruomenių žemėlapis.  Neapsakomas jausmas buvo pamatyti tą didžiulį Europos žemėlapį iš viršaus, kuriame surašytos visos Europoje buvusios žydų bendruomenės! Prieš Antrąjį pasaulinį karą pasaulyje gyveno 18 mln. žydų! Dabar mes tegalime tik įsivaizduoti, koks anksčiau „virė gyvenimas su tradicijomis, papročiais.

Po pažinties su didžiule teritorija, kurioje įsikūręs Yad Vashem, dalyvavome dr. Mordechai Juškovskij paskaitoje buvo apie jidiš kalbą ir kultūrą prieškariniame Vilniuje. Mes išgirdome apie garsiausias Lietuvos žydų  – litvakų asmenybes. Daugiau nei 1000 metų Europos žydai kalbėjo jidiš kalba, o hebrajų kalba dar ir šiandien vadinama „šventąją kalba“, kuria parašyta Tora, nors tai valstybinė, dabartinio Izraelio valstybės kalba.

Pasak lektoriaus Juškovskij, manoma, kad 1272 m. atsirado jidiš kalba. 1913 m. Carinės Rusijos imperijoje gyveno apie 5 mln. žydų, 90 proc. jų kalbėjo jidiš kalba. Per Holokaustą  – 5 mln. kalbančių jidiš kalba žuvo. Idel Mark Niujorke  surinko grupę profesorių iš viso pasaulio, kurie siuntė laiškus į mažus miestelius (stetl) ir tokiu būdu rinko jidiš kalbos žodyną. Deja, žodynas nebuvo pilnas, todėl ir neišleistas.

Daktaras Mordehai Juškovskij papasakojo apie rašytoją Abraomą Karpinovičių, kuris gimė Vilniuje 1913 m., mirė 2004 m. Izraelyje. Jo kūrinyje „Paskutinis Vilniaus pranašas“ aprašyti labai skirtingi Vilniaus žydai, realiai gyvenę Vilniuje iki Antrojo pasaulinio karo. Vienas, rašytojo Abraomo Karpinovičiaus personažų, gyvenęs Vilniuje ir dirbęs JIVO institute, rinko žodinį jidiš kalba folklorą – prakeikimus. Tam, šis jidiš kalbos specialistas, eidavo į Vilniaus turgavietę ir užrašinėdavo prakeikimus, išgirstus iš turgaus prekeivių.  Keli pavyzdžiai iš lektoriaus paminėtų paskaitoje prakeikimų: „kad tau viena koja sudžiūtų“,  „kad tau skiedra į akį įkristų, o šiaudas – į ausį, ir kad nežinotum nuo ko pradėti“, „Kad tau skėtis pilve išsiskleistų“.

Didelio, seminaro dalyvių susidomėjimo sulaukė dr. Zeev Daševskio paskaita apie žydus, dievą ir istoriją. Jis kalbėjo apie žydų Talmudą, kuris yra išverstas į daugelį pasaulio kalbų. Paskaitos metu klausytojai daugiau sužinojo apie žydų Torą ir Talmudą. Lektorius pabrėžė, kad žydai daugelį metų pastoviai buvo išvaromi iš savo gyvenamųjų vietų. Dėl to jie tapo ištvermingesni, kantresni. Dauguma Europos šalių vadovai buvo suinteresuoti žydų neišvaryti dėl ekonominių priežasčių. Lietuvos kunigaikštis Gediminas net pakvietė žydus į šalį ir suteikė jiems įvairių teisių.

Kitoje paskaitoje, daktaras Arkadijus Zelcer, kalbėjo apie žydų gyvenimą sovietų okupuotose teritorijose. Lektorius pristatė ir Lietuvos padėtį, kuri 1940 m. buvo aneksuota Sovietų Sąjungos. Vėliau prasidėjo trėmimai ir 1941 m. birželio 14 – 21 dienomis iš Lietuvos ištremta apie 17 500 žmonių, iš kurių  2 045 – Lietuvos žydai. Tuo pat metu, iš kaimyninės Latvijos buvo ištremta 15 424 latvių ir 1771 žydas. Iš Estijos išvežta 9254 estų ir 429 žydai. Vakarų Ukrainoje – 11923 ukrainiečiai, Vakarų Baltarusijoje – 24 226 žmonės ištremti. Besarabijoje ir Šiaurės Ukrainoje ištremta 30 389 žmonės. Dauguma ištremtųjų buvo iš buržuazijos sluoksnio (išsilavinę ir turtingesni), stambūs prekybininkai, įvairių partijų atstovai, kariškiai.

Žydų skaičius 1926-1936 metais buvo:

Šalis

1926 m.

1939 m.

Žydų gyventojų skaičius

% visų gyventojų

Žydų gyventojų skaičius

% visų gyventojų

Ukraina 1 574411 5,4 1 532772 5,0
Rusjos Federacija (RSFR) 585 295 0,6 956 599 0,9
Baltarusija 407 059 8,2 375 092 6,7
SSRS 2 671499 1,8 3 028539 1,8

Rugpjūčio 19 dieną, visi seminaro dalyviai buvo supažindinti su Yad Vashem archyvu, struktūra, veikla ir su dokumentų baze. Buvo įdomu pamatyti dokumentus su Adolfo Hitlerio parašais, kuris kaip žinia, buvo nacių vadovas ir pagrindinis Antrojo pasaulinio karo nusikaltėlis. Taip pat pamatėme Aušvico koncentracijos stovyklos schemas ir foto nuotraukas, darytas Antrojo pasaulinio karo metu. Pagrindinis Yad Vashemo archyvo tikslas – surinkti duomenis apie nužudytus žydus Holokausto metu. Šiandien Yad Vasheme yra surinkta ir išsaugota apie 4,5 mln. dokumentų, liudijančių apie nužudytus žydus. Tai – Yad Vashemo darbuotojų kruopštus ir ilgametis darbas.

Yad Vashemo archyvo vadovas, Aleksas Zengin, parodė keletą saugyklų, kur laikomi tūkstančiai dokumentų. Tie dokumentai ir yra tiesioginis įrodymas apie nusikaltimus žmoniškumui, vykusius Antrojo pasaulinio karo metu Europoje.

Pirmasis straipsnis iš ruošiamo ciklo straipsnių apie stažuotę Tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje, Yad Vasheme, Jeruzalėje. Laukite tęsinio.