Padėka žydų gelbėtojai Panevėžyje – pirmoji Lietuvoje

2015 m. Panevėžyje įvyko konferencija, kuri buvo skirta Pasaulio Tautų teisuolės Marijos Rusteikaitės  garbei.

Joje dalyvavo svečiai iš Vilniaus – Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, likusi gyva liudininkė Sulamit Lev išgelbėta iš pražūties, Panevėžio žydų bendruomenė, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolei . Sulamito pasakojimas apie 15 žydų vaikų istoriją, kurie rado duonos kąsnį ir prieglobstį Antrojo pasaulinio karo metais iššaukė didelį dalyvavusiųjų susidomėjimą. Tada ir atsirado idėja įamžinti Marijos Rusteikaitės atminimą Panevėžio mieste.

2017 m. spalio 27 dieną buvo įvykdytas projektas dėl stelos atidengimo  Marijos Rusteikaitės atminimui Panevėžyje. Šis žingsnis yra pirmas Lietuvoje, kada Lietuvos žydai pagerbė gelbėtojos holokausto metu Dievo apvaizdos seserų kongregacijos vienuolę, visuomenininkę, medikę, pedagogę Mariją Rusteikaitę. Atidengiant atminimo lentą Panevėžyje, dalyvavo  Panevėžio miesto vicemeras Aleksas Varna, kuris pabrėžė, kad Lietuva turi didžiuotis tokiais žmonėmis, kurie gelbėjo nekaltus žmones, rizikuodami savo gyvybėmis. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kuliansky pasakė, kad ši iškilminga ceremonija buvo įvykdyta Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolių, Panevėžio m. žydų bendruomenės, Panevėžio miesto vadovų dėka, jiems priėmus teigiamą sprendimą dėl Marijos Rusteikaitės vardo įamžinimo Panevėžyje. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė inicijuoja šį mums žydams labai svarbų sprendimą  įvykdyti Pasaulio Tautų teisuolių įamžinimą ir kituose Lietuvos miestuose, tame tarpe ir Vilniuje.

Daugiau apie Marijos Rusteikaitės asmenybę papasakojo išgelbėta holokausto metais likusi  gyva liudininkė Sulamit Lev. Ji iki šiol dėkinga Marijai  ir vadina ją „Motinėle”. Moters prisiminimus pagyvino jos atsinešti išgelbėtojų laiškai vienuolei bei paveikslas, kuriame pavaizduota prie Marijos Rusteikaitės klupinti pati maža Sulamit.

Šiltą žodį apie savo giminaitę pasakė sūnėnas Jurgis Bereckas. Jis papasakojo, kad Marija Rusteikaitė gimė inteligentiškoje šeimoje, buvo labai kukli ir išsimokslinusi moteris. Savo gyvenimą Marija Rusteikaitė pašventė visuomeninei veiklai, padėjo žmonėms sunkiomis akimirkomis, įkūrė ligoninę bei senelių prieglaudos namus Panevėžyje.

Projektą įvykdyti padėjo Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolė Eleonora Kasiulytė. Ji dešimties metų bėgyje rinko istorinius dokumentus apie Marijos Rusteikaitės gyvenimą ir veiklą. Vienuolė Eleonora  dažnai susitikdavo su Sulamit Lev, kuri prisiminė savo ir kitų vaikų išgelbėjimą, kas ir pastūmėjo parašyti knygą apie teisuolę Mariją Rusteikaitę, kurią vienuolė Eleonora Kasiulytė įteikė geto kalinių atstovams, atvykusiems iš Vilniaus ir kitiems renginio svečiams.

Projektas  pastatant memorialinę stelą  Marijai Rusteikaitei, kurioje trumpai aprašyti Pasaulio Tautų Teisuolės nuopelnai  įvykdytas.  Jį dalinai  rėmė Geros Valios Fondo  ir Panevėžio  m. žydų bendruomenės narys Jurijus  Grafmanas. Tai naujas istorinis lapas Panevėžio mieste, kuris suteikia Panevėžio ir visos  Lietuvos jaunimui ugdyti toleranciją, formuoti teisingą nacionalinį požiūrį.

Oficialiai Marija Rusteikaitė išgelbėjo 15 žydų ir keletą neoficialiai pasiuntė pas kitus žmones, nes buvo labai rizikinga, galėjo bet kada ją sušaudyti, išsiaiškinus, kad slepia žydų vaikus ir suaugusius. Už jos didvyriškumą Izraelio vadovybė po mirties ją apdovanojo Pasaulio Tautų Teisuolės atminimo medaliu ir Garbės raštu, o Lietuvos vyriausybė – Žūvančių gelbėjimo kryžiumi ir padėkos raštu.