Knygos „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis“ pristatymas Panevėžyje

2015 m. Kaune įvyko konferencija tema “Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis”.

Šia tema pasisakė žymūs Lietuvos istorikai. Konferencijoje taip pat dalyvavo Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman.

2017 m. lapkričio 22 dieną Panevėžyje buvo pristatyta knyga „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis“. Pristatyme dalyvavo Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai, svečiai iš Biržų, Kupiškio, Radviliškio.

Konferenciją atidarė tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato atstovai Ronaldas Račinskas ir Ingrida Vilkienė. Taip pat atvyko Kauno IX forto muziejaus atstovas Marius Pečiulis, Klaipėdos universiteto istorikas Zigmas Vitkus, Vilniaus universiteto istorikas Dainius Noreika.

Kiekvienas iš atvykusiųjų susirinkusius konferencijos dalyvius supažindino su savo surinkta medžiaga bei tikslais, kurie ir paskatino išleisti knygą. Pagrindinė lektorių mintis – tai būtinybė apibendrinti žydų kultūrinio paveldo, kuris išliko iki šių dienų vietas ir jų būklę.

– Nežiūrint į tai, kiek žmonių lanko tas vietas visų metų bėgyje, jos turi būti prižiūrimos – sakė Zigmas Vitkus.

Kauno IX forto muziejaus istorikas Marius Pečiulis papasakojo apie muziejaus darbą bei tragišką žydų istoriją holokausto metu.

Ypatingą susidomėjimą atvykusiems sukėlė Dainiaus Noreikos pasisakymas. Jis pažymėjo, kad darbas archyvuose – tai gyvas dokumentinio patvirtinimo faktas, kad partizanai, kurie dalyvavo birželio sukilimuose 1941 metais buvo dalinai prisidėję prie žydų žudynių. Jis pabrėžė, kad partizano Juozo Krištaponio pavyzdys, kuris būdamas partizanu Baltarusijoje dalyvavo pasipriešinime prieš sovietų valdžią paraleliai žudė raudonosios armijos karius ir žydų.

Konferencija sukėlė didelį svečių ir Panevėžio miesto žydų bendruomenės narių susidomėjimą. Buvo užduota daug  klausimų: venas iš jų – ar yra koks nors oficialus dokumentas pagal kieno nurodymą lietuviai šaudė savo bendrapiliečius žydus. Nedviprasmiškai į šį klausimą atsakė Ronaldas Račinskas:- jei nebūtų buvę vokiečių okupacijos Lietuvoje, tai ir holokausto nebūtų buvę.

Ingrida Vilkienė išsakė savo pastebėjimus apie sunkumus su kuriais susiduria tolerancijos būrelių pedagogai dirbdami su jaunimu. Vienas iš pagrindinių sunkumų – tai mažas finansavimas. Taip pat pasidalino savo tarptautinėje komisijoje darbine praktika, kai kiekvienais metais organizuojami konferencijos ir susitikimai švietimo darbuotojams holokausto tema.

Konferencijos pabaigoje Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman padėkojo konferencijos dalyviams už aktualius klausimus ir atsakymus, pedagogams, istorikams ir tolerancijos centrų vadovams už profesionalumą.

Vėliau prie puodelio arbatos diskusijos tęsėsi Panevėžio miesto žydų bendruomenės patalpose. Visiems dalyviams buvo įteiktos knygos „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis“ bei žemėlapiai „Lietuvos žydų gyvenami miestai ir miesteliai XIX a. pabaigoje“.