Delegacijos iš Izraelio viešnagė Panevėžyje

Chanukos šventės šeštą dieną Panevėžio miesto žydų bendruomenę aplankė svečiai iš Izraelio, Netivoto miesto, kurie kartu su rabinu Pinchu Koen uždegė Chanukos žvakes. Apie 20 žmonių delegacija susitelkė maldai, dievo garbinimui, dainavo Chanukos dainas. Visus juos vienija tikėjimas Aukščiausiuoju ir gilinimasis į Talmudą.

Svečiai susipažino su Panevėžio žydų gyvenimu, ypatingą dėmesį skyrė religinei veiklai bei Panevėžio žydų rabinams: A. A. Grozbuh, N. Kagan, J. Š. Kahaneman, M. N. Mihel, M. Brener, kurie paliko ryškų žydų tautos pėdsaką Lietuvoje.

Vėliau svečiai apžiūrėjo Panevėžio m. žydų bendruomenės naujai įrengtą religinį kambarį, kuris planuojamas atidaryti artimiausiu laiku. Pokalbio metu buvo paliestas klausimas dėl Toros, kurios iki šiol bendruomenė neturi, turi tik knygos variantą.

Rabinas Pinchas Koen bendruomenės svečių knygoje atminimui įrašė padėkos žodžius už šiltą priėmimą Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkui ir juos atlydėjusiam Viljamui Židkauskui.

Džiaugiamės, kad iki šiol yra išlikusi viena iš seniausių bendruomenių Lietuvoje – Panevėžio miesto žydų bendruomenė, kurios pirmininku šiandien yra Gennady Kofman, – parašė gerbiamas rabinas Pinchas Koen bei pasirašė visi svečiai.

Visiems svečiams atminimui apie susitikimą buvo įteikti ženkliukai su „Magen David” simboliu ir priimtas abipusis susitarimas dėl tolimesnio bendradarbiavimo.