Holokausto aukų minėjimas Panevėžyje

Panevėžio m. žydų bendruomenėje rugsėjį vyko daug renginių: koncertai, šventės, žydų genocido minėjimas.

Šį kartą renginiuose, skirtuose žydų genocido aukų paminėjimui gausiai dalyvavo miesto gimnazistai ir moksleiviai: Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos, J. Balčikonio, V. Žemkalnio, J. Miltinio gimnazijų ir M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos mokytojai ir moksleiviai. Šios mokymo įstaigos yra Panevėžio žydų bendruomenės partneriai ir jau dešimt metų dalyvauja renginiuose, skirtuose Lietuvos žydų Holokausto istorijos nagrinėjimui.

Pirmame renginio etape viktorinos metu mokiniai parodė ypatingas istorijos žinias bei gilų susidomėjimą žydų tautos istorija bei tragišku jų likimą Antrojo pasaulinio karo metu. Tokiu būdu mokiniai gauna daugiau žinių apie toleranciją, sąžiningumą ir pagarbą kitoms Lietuvoje gyvenančioms mažumoms. Mokiniai pademonstravo puikias žinias apie žydų tautą ir jų tragišką likimą. Praėjo 75 metai nuo Vilniaus geto likvidavimo. Daugelis moksleivių pirmą kartą išgirdo apie Vilniaus, Kauno, Šiaulių Panevėžio ir kitų miestų geto likimus. Kiekvieną atsakymą į užduotus klausimus papildė savo žiniomis kitų mokyklų moksleiviai. Mokytojų dėka auga protinga ir tolerantiška jaunoji karta, kuri savo žinias perduoda draugams, artimiesiems.

Viktorinos  dalyviai parodė paruoštus pristatymus, visi be išimties išreiškė poziciją, kad Holokaustas – tai nusikaltimas žmonijai ir visai civilizacijai.

Po to vyko geriausio plakato „Holokaustui – ne“ konkursas. Vaikų darbuose – skausmas ir kančia, kuriuos išgyveno žydai. Plakatų vertintojai buvo patys mokytojai, kurie yra tolerancijos centrų vadovai.

Kiekviena gimnazija buvo apdovanota specialiais prizais ir taurėmis, padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis už pristatytas žinias, iniciatyvumą, kūrybiškumą, toleranciją, drąsą ir meniškumą. Pirmą vietą viktorinoje laimėjo moksleiviai iš J. Balčikonio gimnazijos.

Kita dalis jaunimo kartu su mokytojais: V. Žemkalnio  gimnazijos, M. Karkos pagrindinės mokyklos, Vyturio progimnazijos , A. Lipniūno progimnazijos, Panevėžio 5-osios gimnazijos, M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos atstovai dalyvavo minėjime, kurį pradėjo dalyvaudami mitinguose prie memorialo „Liūdinti žydų motina“, vėliau kartu su Panevėžio žydų bendruomenės nariais ir svečiais išvyko į masines žydų žudynių vietas Kurganavos miške ir Žaliojoje girioje.  Minėjimuose buvo prisiminta tragiška Holokausto istorija, skaitomos sušaudytų vaikų pavardės, padėti akmenėliai, uždegtos žvakės visiems žuvusiems.

Iškilmingame minėjime senosiose Panevėžio m. žydų kapinėse prie memorialo „Liūdinti žydų motina“ Panevėžio m. mero pavaduotojas Petras Luomanas sakė, kad „tūkstančių nekaltų žmonių beprasmiškas mirtis mums primena, kad negalime pamiršti ir privalome išsaugoti atmintį, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Apie tai nuolat turime kalbėti“.

LR Rusijos ambasados ambasadoriaus patarėjas Nikolajus Liaščenko išreiškė viltį ir pareigą dėti visas pastangas, kad pasaulyje būtų taika ir supratimas. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys Alfonsas Petrauskas pažymėjo, kad šiandien yra labai svarbu skirti kuo didesnį dėmesį moksleivių edukacijai nagrinėjant Holokausto įvykius.

Pagrindiniu mitingo akcentu tapo bendruomenės narės Onos Jošpaitienės perskaitytas poeto Avromo Sutzkeverior eilėraštis „Batų vežimas“, kurį 1943 m. jis parašė būdamas kaliniu Vilniaus gete. Iš jidiš kalbos eilėraštį išvertė dr. Mindaugas Kvietkauskas. Eilėraštis „Batų vežimas“ pirmą kartą buvo perskaitytas Martyno Mažvydo bibliotekoje parodos, kurią organizavo dr. Larisa Lempertienė atidarymo metu. Ji atrado bibliotekos archyve Avromo Sutzker kūrinius jidiš kalba. Panevėžio mieste eilėraštis „Batų vežimas“ Mindaugo Kvietkausko leidimu nuskambėjo pirmą kartą:

„Kaukši kulnys į taktą:

Kur link, kur link, kur link?

Iš senojo Vilniaus gatvių

Mus veža Berlyno link…

PŽB pirmininkas Gennady Kofman pasakė, kad nerasi nei vienos žydų šeimos Europoje, kurios nebūtų palietęs Holokaustas. Kiekvienoje aplankytoje vietoje Gennady Kofman perskaitė Kadiš nužudytiems žydams.