Susitikimas su Panevėžio Vilties progimnazijos moksleiviais

Rugsėjo mėnuo pažymėtas skaudžia istorine tragedija – žydų genocido diena. Rugsėjo dienomis buvo likviduotas Vilniaus getas, kuriame buvo nukankinta ir sušaudyta daug Vilniaus krašto žydų.

Tradiciškai šią savaitę, kaip ir kiekvienais metais Lietuvos žydų genocido dienos minėjimai vyksta ne tik Panevėžyje, bet ir visoje Lietuvoje. Aukų atminimo vietose  dedami akmenėliai, uždegamos žvakės, vaikai dalinasi žiniomis apie Holokaustą.  Panevėžio žydų bendruomenė (PŽB)  kiekvienais metais organizuoja atminimo ceremonijas masinių žudynių vietose: Kurganavos miške, Žaliojoje girioje, Žadeikių miške, Krekenavoje, Raguvoje ir kituose Panevėžio apskrities miesteliuose. 2019 m. rugsėjo 24 m. suplanuota viktorina su gimnazijos mokiniais, filmo apie Holokaustą, gauto iš JAD VAŠEM, peržiūra ir susitikimas su gyvais Holokausto liudininkais. Pagal edukacinės veiklos projektą toks susitikimas įvyko 2019-09-06 PŽB patalpose su Vilties progimnazijos mokiniais. Susitikimo tikslas – susipažinti su Lietuvos žydų bendruomenės istorija prieš Antrąjį pasaulinį karą, žydų  tradicijomis, šventėmis, o taip pat  išgirsti apie tragišką Holokausto istoriją Lietuvoje.

Panevėžio miesto žydų bendruomenė, kad išsklaidytų negatyvų mitą apie žydų tautą bei supažindintų su Panevėžio ir kitų Lietuvos miestelių tragiško likimo istorija, kai žuvo daug nekaltų žmonių, ypatingą dėmesį skiria jaunimo auklėjimui, tolerancijai.

PŽB pirmininkas Gennady Kofman pasakojo tragišką Panevėžio krašto žydų istoriją. Istorija unikali tuo, kad visuose Aukštaitijos miestuose getai egzistavo trumpiausiai – nuo 1  iki 2 mėnesių.

Nacistų vadovaujami vietiniai kolaborantai žudė žydų tautos gyventojus, net ir moteris su vaikais. Holokaustas palietė kiekvieną žydų šeimą Lietuvoje, Ukrainoje ir kitose Europos šalyse. Žydai nepamiršta žmonių, kurie jiems padėjo ir gelbėjo.

Kyla klausimas, kodėl šiandieną grupelė nacionalistų grįžta į praeitį, bando įamžinti koloborantus, kurie žudė ir naikino savo tautos piliečius,  kartu su mumis dalyvavusius ekonominiame ir politiniame gyvenime.

Viską ką sužinos jaunoji Lietuvos karta, liks kaip pamoka jų ateičiai, kaip kultūros ir tolerancijos supratimas. Nusikaltimai žmonijai neturi senaties termino

Susitikimo pabaigoje moksleiviai vaišinosi maca – žydų duona, jiems įteikti žydiški kalendoriai, kuriuos išleido Lietuvos žydų (Litvaku) bendruomenė.