Žinomo rabino Dovydo Šapyro anūkas lankosi Panevėžyje

Pusę metų trukę susirašinėjimai su Dovydo Šapyro šeima atskraidino jo anūką  Ernest  Milton (Shapiro)  Hurwich su dukromis Anna  Rut ir Liba iš JAV  į Panevėžį. Svečiai domėjosi savo senelio istorija.

Panevėžio žydų bendruomenės archyve rasti dokumentai apie Dovydą  Šapyrą  ir jo gimines, gyvenusius ne tik Panevėžyje, bet ir mažuose miesteliuose, Panevėžio rajone. Daugiau nei  30 Šapyro giminaičių gyveno šalia Panevėžio žydų ligoninės, Ramygalos gatvėje.  Atvykusieji matė originalias nuotraukas, namus, kuriuose gimė ir gyveno Dovydas Šapyras ir jo brolis Mošė.

Istorija koreguoja žmonių gyvenimus ir likimus, ypatingai susijusius su žydais.   Panevėžio žydai pradėjo naują gyvenimo etapą  dar  prieš ir po pirmojo pasaulinio karo emigravę į JAV, Pietų Afriką, Pietų Ameriką, Palestiną. Taip atsitiko ir su Dovydo Šapyro šeima, kuri  persikėlė gyventi  į  JAV. Tuo tarpu jo brolis Moša liko gyventi Lietuvoje ir tapo Holokausto auka. Jis ir jo šeima buvo sušaudyti 1941 metais liepos pabaigoje  Kurganavos miške.

Prie arbatos puodelio buvo papasakota visa Šapyro šeimos istorija, kurią kruopščiai nagrinėja proanūkė Anna Rut Hurwich. Svečiai papildė Panevėžio žydų bendruomenės archyvą savo šeimos nuotraukomis ir dokumentais. Taip pat susipažino su senuoju žydų gyvenimu Panevėžyje, peržiūrėję dokumentinį filmą sukurtą 1932 metais, ir  išklausė apie tautiečių šiandieną Lietuvoje. Jie paliko  šiltus sveikinimus ir  atsiminimus apie įspūdžius  vizito  bendruomenės svečių knygoje.