Užuojauta: JEFIM GRAFMAN

Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk, tiesa – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę,
Ir atsitieskite skausme.

Panevėžio miesto žydų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia dukras ir jų šeimas, gimines bei artimuosius netekus brangaus tėvelio, brolio, dėdės.
JEFIM GRAFMAN
1938 -08 -12. – 2022-11-17.

Ilgametis bendruomenės narys, LŽ(L)B soc. departamento klientas, netikėtai išėjo anapilin, svečiuodamasis pas dukras Vokietijoje.
Karstas su palaikais bus parvežtas į Lietuvą, į Panevėžį.
2022 m. lapkričio mėn. 26 d. (šeštadienį ) atsisveikinimas „Grauduvos“ laidojimo namuose.
Karsto išnešimas 2022 m. lapkričio 27 d. (sekmadienį)